Jednodnevna putovanja za članove kluba 2022.

28.05.
 ------
02.07.
Čarobna Lika
Plitvički krug
Kupa - dolina leptira

Biciklijade 2022.


20.03.   
Proljetna biciklijada
30.05.    Putevima 110 brigade
16.06.    Tijelovska biciklijada

25.06.    Od Korane do Skradske gore
10.07.    Karlovačke 4 rijeke
6.-7.08.  Županijska biciklijada
01.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2022.

15. - 21.08.
10. - 11.09.
Karlovac - Ilok  
Pedale idu na more
MARATONI:
30.04. - 01.05. 

27.08. - 28.08.

Fleche 360km
BRM 200/300/400 Karlovac

Godišnji plan rada za 2022. godinu

1. Osnovna djelatnost kluba

 • razvijanje i promicanje rekreativnog biciklizma i biciklističkog sporta, rekreacije i ekologije
 • planirane aktivnosti: - organizacija biciklijada, vožnji i drugih biciklističkih priredbi
 • razvijanje sportsko rekreacijskih aktivnosti i podizanje ekološke svijesti kod djece, mladeži i odraslih
 • planirane aktivnosti: - ciklus predavanja u gradskoj knjižnici
 • promicanje biciklizma kroz medije (novine, radio, TV)

2. Organiziranje biciklističkih vožnji, biciklijada i biciklističkih putovanja

 • REDOVNE KLUPSKE VOŽNJE
  • vikendom i u tjednu, prema dogovoru na klupskom sastanku
  • planirano cca 60 do 65 vožnji u sezoni
  • kilometraža: 5.000 do 5.500 km

3. Organiziranje biciklijada za građanstvo

 • 11. PROLJETNA BICIKLIJADA (nedjelja, 20.03.2022.)
  • biciklijada za građanstvo i mladež, u suradnji s MO Trg
  • trasa (45 km): Karlovac-Pokuplje-Trg-Ozalj-Zadobarje-Karlovac
 • 16. BICIKLISTIČKI MARATON 'PUTEVIMA 110. BRIGADE' (nedjelja, 30.05.2022.)
  • tradicionalna biciklijada u počast braniteljima Karlovca
  • trasa (130 km): Klc-Lasinja-Muljava-Vojnić-Karlovac
 • 17. TIJELOVSKA BICIKLIJADA (Tijelovo, četvrtak, 16.06.2022.)
  • tradicionalna klupska biciklijada za građanstvo
  • trasa (35 km): Karlovac-Vodostaj-Kobilić-Šumbar-Karlovac
 • 9. BICIKLIJADA OD KORANE DO SKRADSKE GORE (nedjelja, 25.06.2022.)
  • biciklijada povodom Dana Općine Krnjak
  • trasa (70 km): Karlovac-D.Velemerić-Krnjak-G.Skrad-Karlovac
 • 11. BICIKLIJADA 'KARLOVAČKE 4 RIJEKE' (nedjelja, 10.07.2022.)
  • biciklijada povodom Dana Grada Karlovca
  • trasa (95 km): Klc- Barilović-Generalski Stol-Bosiljevo-Jaškovo-Klc
 • 13. BICIKLIJADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 'Od Kupe do Kapele'
  • trasa (212 km): Karlovac - Draganić - Karlovac - Vojnić - Cetingrad - Slunj - Ogulin - Bosiljevo - Karlovac
  • planirani termin: 06.-07. 08. 2022.(subota - nedjelja)
 • 6. BICIKLIJADA 'CETINGRADSKA OSMICA' (nedjelja, 02.10.2022.)
  • biciklijada povodom Dana Općine Cetingrad
  • trasa (45 km): Cetingrad-Bilo-Cetin-Cetingrad-Klokoč-Maljevac-Cetingrad

4. Jednodnevna biciklistička putovanja

28.05.
16.07.
23.07.     
Čarobna Lika
Plitvički krug
Kupa - dolina leptira

5. Sudjelovanje na biciklijadama, utrkama i drugim biciklističkim priredbama

 • Biciklijada 'Lujzijana' (SD Miljokaz)
 • Prvosvibanjska biciklijada (u organizaciji sindikata)
 • Biciklijada '3 rijeke' (SD Kupa, Pribanjci)
 • Bajina etapa (‘SC Blue gim’)
 • Biciklistički maraton Bihać - Srebrenica
 • Biciklijada "Putevima 4te brigade", itd.

6. Višednevna klupska biciklistička putovanja

 • 15.-21.08. Ilok
 • 10.-11.09. Pedale idu na more

7. Maratoni

 • 30.04. Fleche - 360 km
 • 27. - 28.08. Breveto Karlovac - 200/300/400 km