Jednodnevna putovanja za članove kluba 2018.

28.04.
19.05.
26.05.
13.07.

21.07.
15.08.
07.10.
Bribirske stijene
Kvarnerska rivijera
Mala Iron Pedala
Iron Pedala
19 serpentina
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2018.


15.04.   
Proljetna biciklijada
31.05.    Tijelovska biciklijada
16.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
08.07.    Karlovačke 4 rijeke
2.-5.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2018.

06. - 08.04.
02. - 09.06.
25. - 26.08.  
08. - 09.09.
22.09. - 01.10.
Breveto Balaton
Lijepa Naša 2

Vršič
Pedale idu na more
UCI Innsbruck 2018.

Lijepa naša 2

Lijepa Naša 2:
Zagora, Dalmacija, otoci i Lika

02. – 09. 06. 2018.

LijepaNasa1

700 km sporednim cestama:
Knin – Sinj - Trilj – Omiš – Split – Kaštela – Kozjak - Pakoštane
Pakoštane – Biograd – Tkon (Pašman) – Preko (Ugljan) – Zadar - Pag
Pag – Prizna – Senj – Krasno – Otočac - Prozor – Dabar – Plaški – Karlovac

LijepaNasa2- izvor Cetine – LijepaNasa3
- Peručko jezero -
LijepaNasa4
- Sinj -
LijepaNasa5
- Omiš -

02. 06. 2018. subota
- polazak u 0,00 h – kombi/vlak: Klc – Knin (dolazak u 5,30 h)
- bicikl – 80 km: Knin – Vrlika – izvor Cetine - Vrlika – HE Peruča – Sinj
- noćenje: Franjevačka gimnazija Sinj

03. 06. 2018. nedjelja
- bicikl - 90 km: Sinj – Trilj - Čaporice – Blato na Cetini – Omiš – Stobreč – Kaštel Kambelovac
- noćenje: Srednja škola 'Braća Radić', Kaštel Štafilić

04. 06. 2018. ponedjeljak – slobodni dan (po izboru)
- bicikl - 40 km: Kaštela – Split - Kaštela
- noćenje: Srednja škola 'Braća Radić', Kaštel Štafilić

05. 06. 2018. utorak
- bicikl - 110 km: Kaštela – Malačka na Kozjaku – Perković – Šibenik - Pakoštane
- noćenje: kamp 'Nord See', Pakoštane

LijepaNasa6
- Split –
LijepaNasa7
- Kozjak -
LijepaNasa8
- Šibenik -

LijepaNasa9
- Vransko jezero -

06. 06. 2018. srijeda
- bicikl - 100 km:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pakoštane – Biograd – trajekt u 9,00 h (11,00 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tkon (Pašman) – Preko (Ugljan) – trajekt u 12,15 h (15,00 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zadar - Pag
- noćenje: apartmani Bošana

07. 06. 2018. četvrtak
- bicikl – 85 km:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pag – Žigljen - trajekt u 10,00 h (11,30 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Prizna - Senj
- noćenje: kamp 'Ujča', Senj

08. 06. 2018. petak
- bicikl – 55 km: Senj – Sv. Juraj – Krasno - Otočac - Prozor
- noćenje: kod Alme i Radovana Rastića, Prozor

09. 06. 2018. subota
- bicikl – 120 km: Prozor - Otočac – Dabar – Plaški – Josipdol - Karlovac

LijepaNasa10 Dinara
Dinara dijeli Livanjsko polje od Sinjskog, te čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pruža se u smjeru SZ-JI u duljini od 84 km, pa je druga po duljini planina u Dinarskom gorju, nakon Velebita.
Najviši vrh, Troglav (1.913 m) nalazi se u BiH, a vrh Sinjal ili Dinara (1.831 m) najviši je vrh u Hrvatskoj, ispred Kamešnice (1.809 m) i Sv. Jure na Biokovu (1.762 m). U geografskoj terminologiji planinski prostor od Slovenskih Alpa do Šarskih planina naziva se Dinaridi.
LijepaNasa11 Cetina
Rijeka Cetina pripada jadranskom slivu, duga je 105 km i ulijeva se u Jadransko more kod Omiša. Ime Cetina potječe od frigijske riječi 'zetna' u značenju vrata, jer klisura na ušću Cetine kod Omiša sliči na monumentalna vrata.
Cetina izvire na 385 m/nv u SZ obroncima Dinare, 7 km sjeverno od Vrlike. Ima više izvora, a glavni je izvor jezero duboko preko stotinu metara. Sliv Cetine ima mnoštvo manjih rječica i izvora, pa narodna izreka kaže – 'tako ti trista šezdeset vrila šta se u Cetinu sliva'. Iznad izvora Cetine nalazi se 'Gospodska pećina', znamenita po naseljenosti u prapovijesnom dobu.
LijepaNasa12 Peručko jezero
Jezero je umjetna akumulacija nastala izgradnjom brane Peruča na rijeci Cetini 25 km od izvora, te je po veličini od 15 km2 i dubini od 65 m treće jezero u Hrvatskoj.
Izgradnjom nasute brane, visine 67 m, reguliran je režim poplava za Hrvatačko i Sinjsko polje, te rad hidroelektrana Peruća, Đale i Zakučac, sa 486 MW najveće hidroelektrane u Hrvatskoj.
Područje jezera je prije potapanja bilo djelomično naseljeno, tako da kod niskih vodostaja iz dubine jezera izrone zidine mnogih kuća, staja, mlinova i suhozida, te manastira u Dragoviću.
LijepaNasa13 Sinj
Grad Sinj sa 25.000 stanovnika pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Središte je Sinjske odnosno Cetinske krajine.
Područje Sinja bilo je naseljeno još u vrijeme mlađeg kamenog doba – neolitika, a u antičko doba poznato je po rimskom gradu Colonia Claudia Aequum u današnjem Čitluku, kojeg je osnovao car August. Tu su pronađeni glasoviti kipovi- boginje Dijane i Heraklova glava, koji se čuvaju u franjevačkom samostanu.
Sinj je poznat po viteškoj igri – Sinjskoj alci, koja se održava od početka 18. stoljeća, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima, 14. kolovoza 1715. godine.
LijepaNasa14 Omiš
Grad sa 15.000 stanovnika, na ušću Cetine u Jadransko more. Spominje se još u I. stoljeću, u doba rimskih careva Tiberija i Klaudija, pod imenom Oneum.
Tijekom 12. i 13. stoljeća gradom su vladali knezovi Kačići, koji su bili na čelu čuvenih omiških gusara. Izvodili su napade na brodove Venecije, Dubrovnika, Kotora, Splita, koji su bili povod za učestale ratove i mirovne sporazume, uz plaćanje danka.
Nakon propasti Venecije 1797. godine Omiš pada pod vlast Austrije, što uzrokuje njegovo posvemašnje nazadovanje.
LijepaNasa15 Split
Današnji Split sa 170.000 stanovnika u užem gradskom području drugi je grad po veličini u Hrvatskoj.
Iako se nastanak Splita povezuje s gradnjom Dioklecijanove palače, 295.-305. godine, arheološki nalazi dokazuju da je područje bilo naseljeno u grčko i starorimsko doba.
Dioklecijanova palača najveća je i najbolje očuvana kasnoantička palača na svijetu, veličine tlocrta 215 x 185 m, sa vodovodom s izvora rijeke Jadro. Od palače sačuvane zidine, četvera vrata, carev mauzolej (danas katedrala), kutne kule, Jupiterov hram, te središnji trg – Peristil i carsko predvorje – Vestibul.
LijepaNasa16 Kozjak
Planina Dalmacije koja okružuje Kaštela sa sjeverne strane, a pruža se od Klisa do prijevoja Malačka (466 m). Najviši vrh je Sv. Luka ili Kozjak (779 m), a upečatljiva je 16 km duga južna stijena, koja je najduža u stijena u Hrvatskoj, mada razmjerno male visine (50 – 250 m).
Sjeverni kameniti obronci Kozjaka postupno prelaze u valovitu visoravan Dalmatinske Zagore.
Kozjak je isprepleten dobro označenim planinarskim stazama, sa 4 planinarska doma, od kojih je najpoznatiji onaj na Malačkoj.
LijepaNasa17 Pašman
Otok u zadarskom arhipelagu, između Biograda i Zadra. Od kopna ga dijeli Pašmanski kanal, mjestimično širok svega 2 km. Površinom od 60 km2 i s 70 km razvedene obale ubraja se među veće hrvatske otoke. Sa Ugljanom je povezan mostom u Ždrelcu.
Nastanjena je sjeverna strana otoka okrenuta prema kopnu, gdje se nalaze svih 11 naselja na otoku, povezanih uzdužnom cestom od Tkona do Ždrelca. Od znamenitosti valja spomenuti benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana iznad Tkona i franjevački samostan Sv. Dujma u mjestu Kraj.
LijepaNasa18 Ugljan
Otok u Zadarskom arhipelagu, dug 22 km, širok do 3,8 km i površine 50 km2. otok se pod današnjim imenom spominje 1325. godine, a naseljen je od mlađeg kamenog doba. U rimsko je doba gusto naseljen, osobito u SZ dijelu, o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi.
Današnja naselja osnovana su u Srednjem vijeku. Svih 8 naselja nalazi se na dobro obrađenoj istočnoj strani otoka okrenutoj prema kopnu. Otok je sa Zadrom povezan najfrekventnijom trajektnom linijom na jadranskoj obali, koja od 2006. godine prometuje i noću.
LijepaNasa19 Pag
Otok Pag površinom je 5. najveći jadranski otok, ali je duljinom obale od 300 km najrazvedeniji otok Jadrana. Zbog oskudne vegetacije nekih dijelova, porede ih s Mjesečevom površinom.
Otok je bio naseljen već u mlađem kamenom dobu, a nađeni su ostaci naselja i grobišta (tumula) iz brončanog i željeznog doba. U rimsko doba na otoku se nalazilo naselje Cissa, danas Caska, sa izgrađenim vodovodom, čiji ostaci postoje i danas.
Solana Pag najveći je proizvođač morske soli u Hrvatskoj. Prvi pisani podaci o poslovanju solene daqtiraju iz 10. stoljeća.

02.06.2018. subota: Knin – Kijevo – izvor Cetine – Vrlika – Sinj (80 km)

LijepaNasa20

03.06.2018. nedjelja: Sinj – Trilj – Blato – Omiš – Stobreč – Kaštela (90 km)

LijepaNasa21

04.06.2018. ponedjeljak: Kaštela – Split – Kaštela (40 km)

LijepaNasa22

05.06.2018. utorak: Kaštela – Kozjak – Perković – Vodice – Pirovac – Pakoštane (110 km)

LijepaNasa23

06.06.2018. srijeda: Pakoštane – Tkon (Pašman) – Preko (Ugljan) – Zadar – Rtina – Pag (100 km)

LijepaNasa24

07.06.2018. četvrtak: Pag – Žigljen – Prizna – Senj (85 km)

LijepaNasa25

08.06.2018. petak: Senj – Sv. Juraj – Krasno – Otočac – Prozor (60 km)

LijepaNasa26

09.06.2018. subota: Prozor – Otočac – Dabar – Plaški – Josipdol – Karlovac (120 km)

LijepaNasa27