Jednodnevna putovanja za članove kluba 2018.

28.04.
19.05.
26.05.
13.07.

21.07.
15.08.
07.10.
Bribirske stijene
Kvarnerska rivijera
Mala Iron Pedala
Iron Pedala
19 serpentina
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2018.


15.04.   
Proljetna biciklijada
31.05.    Tijelovska biciklijada
16.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
08.07.    Karlovačke 4 rijeke
2.-5.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2018.

06. - 08.04.
02. - 09.06.
25. - 26.08.  
08. - 09.09.
22.09. - 01.10.
Breveto Balaton
Lijepa Naša 2

Vršič
Pedale idu na more
UCI Innsbruck 2018.

Mala Iron Pedala

Po prvi put ove godine
SRK PEDALA LAGANINI
organizira:

- Mala Iron pedala 2018. –

- 200 km u 13,5 h -
(26. 05. 2018.)

Kao pripremu za pravi Iron koji se vozi u mjesecu srpnju, SRK Pedala laganini organizira po prvi put biciklijadu „Mali Iron“ za sve one koji žele probati odvesti 200 km.
Trasa „Malog irona“ obilazi jedan dobar dio županije, ali u smjeru suprotnog od pravog Irona. Osim toga, vrijeme je ograničeno na 13,5 sati, baš kao i u slučaju breveta 200 km.

- Mapa -

malairon

 

Plan puta – 26.05.2018. – 211 km

Karlovac – Tušilović(13 km)
Tušilović – Vojnić (15 km)
Vojnić – Cetingrad (33 km)    
Cetingrad – Slunj (20 km)    
Slunj – most Korana (24 km)
Most Korana – Bjelsko (10 km)    
Bjelsko – Saborsko (8 km)
Saborsko – Plaški (20 km)
Plaški – Josipdol (18 km)
Josipdol – Zvečaj (30 km)
Zvečaj – Karlovac (20 km)
08:00 – 08:45 (45 min)
08:55 – 09:50 (55 min)
10:00 – 11:40 (100 min)    
12:00 – 12:50 (50 min)
13:00 – 14:30 (90 min)
14:40 – 15:40 (60 min)
15:45 – 16:00 (15 min)
16:30 – 17:30 (60 min)
17:40 – 18:40 (60 min)
18:50 – 20:10 (80 min)
20:30 – 21:30 (60 min) 
10 min odmor
10 min odmor
20 min odmor
10 min odmor
10 min odmor
5 min odmor
30 min odmor
10 min odmor
10 min odmor
20 min odmor

 

Pozivaju se biciklisti SRK „Pedala Laganini“ da razmisle o učestvovanju u biciklijadi. Biciklijada se vozi bez pratnje servisnog vozila, te je koncipirana tako da je skupina neovisna o drugima izvana, te da sama može sebi pomoći pri manjim kvarovima. Za eventualni veći kvar ili nezgodu postoji dežurni član kluba koji će doći pokupiti sudionika.