Jednodnevna putovanja za članove kluba 2018.

28.04.
19.05.
26.05.
13.07.

21.07.
15.08.
07.10.
Bribirske stijene
Kvarnerska rivijera
Mala Iron Pedala
Iron Pedala
19 serpentina
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2018.


15.04.   
Proljetna biciklijada
31.05.    Tijelovska biciklijada
16.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
08.07.    Karlovačke 4 rijeke
2.-5.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2018.

06. - 08.04.
02. - 09.06.
25. - 26.08.  
08. - 09.09.
22.09. - 01.10.
Breveto Balaton
Lijepa Naša 2

Vršič
Pedale idu na more
UCI Innsbruck 2018.

Jednodnevna biciklistička putovanja 2016.g

SRK Pedala Laganini organizira za članove jednodnevna poučna biciklistička putovanja:

suhakrajina1

16.04.2016. - S kolesom po Suhi krajini

Dvor – Žužemberk – izvor Krke – Dobrepolje – Suha krajina

ubrodunakupi3

07.05.2016. - U Brodu na Kupi

Delnice – Brod n/K – Prelesje – Blaževci - Vrbovsko - Delnice

krnjak2

18.06.2016. - 'Od Korane do Skradske Gore'

Malići - Dugi Dol - Krnjak - Podgorje - Čatrnja - Gornji Skrad - Ponora
nakrivomputu1

23.07.2016. - 'na Krivom Putu'

Jasenak–Breze–Alan–Krivi Put–Brinje–Drežnica- Jasenak

Marija Bistrica1

15.08.2016. - 'Marija Bistrica'

Josipdol - Blata - Glibodol - Jezerane - Modruš – Josipdol

zavizan1

01.10.2016. - Zavižan – Rožanski kukovi