Jednodnevna putovanja za članove kluba 2020.

23.05.
27.06.
29.08.
15.08.

Zagorski dvorci
Pustinjska
Kanjon Korane
Velika Gospa

Biciklijade 2020.


22.03.   
Proljetna biciklijada
30.05.    Putevima 110 brigade
11.06.    Tijelovska biciklijada
20.06.
    Od Korane do Skradske gore

12.07.    Karlovačke 4 rijeke
1.-2.08.  Županijska biciklijada
04.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2020.

22. - 29.08.
19. - 20.09.
Od Balatona do Baranje
Pedale idu na more
MARATONI:
04. - 05.07. 

05. - 06.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

Vožnje u 2018.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 06.01. Klc-Šišljavić-Lasinja-Skakavac-Klc 80 5
2 06.01. Klc-Jarče Polje-Novigrad-Vučjak-Klc 40 3
3 27.01. Maratonski krug 75 3
4 24.03. Klc-Lipa-Protulipa-Klc 60 4
5 25.03. Klc-Krašić-Zadobarje-Klc 45 8
6 02.04. Klc-Belavići-Jarče Polje-Zadobarje-Klc 50 15
7 07.04. Brevet: Zaprešić-Kumrovec-Lepoglava-Zaprešić 205 3
8 08.04. Klc-Krašić-Kostanjevac-Ozalj-Klc 70 12
9 15.04. Proljetna biciklijada 45 15
10 22.04. Klc-Galgovo-Samobor-Sv. Nedjelja-Klc 100 9
11 28.04. Bribirske stijene 70 9
12 29.04. Split - Pakoštane 130 4
13 30.04. Pakoštane - Maslenica 100 4
14 01.05. Prvomajska biciklijada 35 17
15 06.05. Klc - Barilovićki Leskovac - Brig - Novigrad - Klc 45 8
16 12.05. Kod Abida na janjetini 120 11
17 13.05. Klc - Krašić - Zadobarje - Klc 50 10
18 19.05. Kvarnerska rivijera 130 16
19 20.05. Klc - Poljice - Brig - D.Resa - Klc 45 12
20 26.05. Mali Iron Man 200 4
21 27.05. Klc - Rečica - Šišljavić - D.Kupčina - Klc 70 5
22 27.05. Biciklijada 3 rijeke 116 3
23 03.06. Klc - Jarče Polje - Klc 40 3
24 02.-09.06. Lijepom našom 2 770 6
25 10.06. Klc - Kostanjevac - Klc 70 4
26 24.06. Klc - Netretić - Jaškovo - Zadobarje - Klc 40 5
27 25.06. Putevima 110. brigade 155 23
28 30.06. Klc - Netretić - Bosanci - Vrbovsko - Zadobarje - Klc 110 4
29 01.07. Klc - Mahično - Vučjak - Sv. Fabijan - Klc 40 12
30 07.07. Sv.Ned. - Slunj - Ogulin - Delnice - Klc - Sv.Ned. 425 3
31 08.07. Biciklijada 4 rijeke 100 117
32 15.07. Klc - Krašić - Zadobarje - Klc 45 5
33 18.07. 19 serpentina 100 15
34 22.07. Klc - Zadobarje - Netretić - J.Polje - Klc 50 6
35 28.07. Klc - Krašić - Lović - Kamanje - Klc 75 5
36 29.07. Klc - Mahično - Trg - Zadobarje - Klc 55 5
37 02.-05.08. Županijska biciklijada 400 8
38 15.08. Velika Gospa 100 16
39 18.08. Klc - N.Mesto - Samobor - Pisalovina - Klc 200 3
40 19.08. Klc - Brig - Zvečaj - Lipa - Protulipa - J.Polje - Klc 60 8
41 25.08. Klc - Krašić - Ozalj - Zadobarje - Klc 50 4
42 01.09. Breveto Našice 405 3
43 08.-09.09. Pedala ide na more 275 4
44 09.09. Klc - Pisarovina - Klc 85 4
45 14.-16.09. Rovinj 100 9
46 16.09. Klc - Krašić - Kostanjevac - Ozalj - Klc 70 7
47 23.09. Klc - Perjasica - Mrežnica - K.Selište - Klc 95 6
48 29.09. Klc - Šišljavić - L.Sredičko - Šišljavić - Klc 80 4
49 30.09. Klc - Zadobarje - J.Polje - Zadobarje - Klc 45 3
50 06.10. Mali maratonski krug 45 4
51 07.10. Cetingradska osmica 45 20
52 14.10. Klc - Netretić - V.Gorica - J.Polje - Klc 55 4
53 04.11. Klc - Krašić - Škaljevica - Ozalj - Zadobarje - Klc 55 8
54 11.11. Klc - Barilović - Belavić - Kozalj Vrh - J.Polje - Klc 60 7
55 17.11. Veliki maratonski krug 80 4
56 18.11. Klc - Krašić - Kostanjevac - Ozalj - Klc 75 3
57 29.12. Klc - Krašić - Klc 50 6