Jednodnevna putovanja za članove kluba 2018.

28.04.
19.05.
26.05.
13.07.

21.07.
15.08.
06.10.
Bribirske stijene
Kvarnerska rivijera
Mala Iron Pedala
Iron Pedala
19 serpentina
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2018.


15.04.   
Proljetna biciklijada
31.05.    Tijelovska biciklijada
16.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
08.07.    Karlovačke 4 rijeke
2.-5.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2018.

06. - 08.04.
02. - 09.06.
25. - 26.08.  
08. - 09.09.
22.09. - 01.10.
Breveto Balaton
Lijepa Naša 2

Vršič
Pedale idu na more
UCI Innsbruck 2018.

Vožnje u 2017.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 17.01. Klc-Rečica-Lasinja-Skakavac-Klc 80 4
2 28.02. Klc-Mirkopolje-Krašić-Ozalj-Trg-Klc 55 3
3 01.03. Klc-Lipa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 5
4 07.03. Klc-Barilović-G. Stol-Jarče polje-Zadobarje-Klc 75 5
5 19.02. Klc-Krašić-Klc 50 4
6 26.02. Klc-Krašić-Klc 50 5
7 04.03. Klc-Lipa-Protulipa-Klc 60 3
8 11.03. Klc-Siča-G. Stol-Bosiljevo-Zadobarje-Klc 90 5
9 12.03. Klc-Rečica-Blatnica-Skakavac-Klc 40 6
10 18.03. Klc-Plešivica-Samobor-Stojdraga-Karlovac 130 6
11 19.03. Klc-Jarče Polje-Zadobarje-Klc 40 4
12 25.03. Klc-Vukova Gorica-Netretić-Zadobarje-Klc 55 5
13 26.03. Klc-Krašić-Vrhovac-Ozalj-Zadobarje-Klc 55 10
14 01.04. Klc-Jurovski Brod-Pravutina-Rosopajnik-Netretić-Klc 80 3
15 02.04. Proljetna biciklijada 40 20
16 08.04. Klc-Kobilić-Klc-Vučjak-Novigrad-Zadobarje-klc 65 4
17 09.04. Klc-Perjasica-Klc 65 6
18 17.04. Klc-Trg-Jaškovo-Zadobarje-Klc 40 6
19 22.04. Klc-Tounj-Klc 80 4
20 23.04. Klc-Krašić-Lović-Kamanje-Zadobarje-Klc 70 3
21 30.04. Klc-Krašić-Klc 50 5
22 01.05. Prvomajska biciklijada 30 20
23 13.05. Klc-Tounj-Zdihovo-Bosanci-Zadobarje-Klc 100 3
24 14.05. Klc-Kupčina-Klc 60 14
25 20.05. Klc-Metlika-Klc 75 3
26 27.05. Na Krivom putu 110 14
27 28.05. Klc-Kostanjevac-Klc 70 10
28 03.06. Klc-Siča-G. Stol-Lipa-Zadobarje-Zadobarje-Klc 75 5
29 04.06. Klc-Barilović-Belavići-Dubravci-Zadobarje-Klc 60 12
30 10.-17.06. Tour de Suisse 2017. 400 9
31 11.06. Klc-Velemerić-Krnjak-Barilović-Klc 45 11
32 17.06. Bajina etapa 155 9
33 18.06. Klc-Jarče polje-V. Gorica-Netretić-Zadobarje-Klc 60 11
34 22.06. Od Korane do Skradske gore 70 15
35 23.06. Klc-Krašić-Klc 50 3
36 25.06. Putevima 110. brigade 160 15
37 01.-02.07. 4. gardijska - Split-Metković-Dubrovnik 255 6
38 02.07. Klc-Kostanjevac-Klc 75 7
39 08.07. Klc-L. Sredičko-Klc 70 9
40 09.07. Karlovačke 4 rijeke 105 15
41 15.07. Iron-pedala 400 4
42 15.07. Klc-Lasinja-Klc 75 5
43 16.07. Klc-Lipa-Mračin-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 7
44 22.07. Oko Ličke Plješivice 105 9
45 23.07. Klc-Krašić-Klc 50 3
46 23.07. Biciklijada 100 žena 100 8
47 29.07. Klc-Jarče polje-Bosanci-Jarče polje-Klc 70 5
48 30.07. Klc-Donja Kupčina-Klc 60 9
49 03.05.08. Od Kupe do Kapele 390 10
50 13.08. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 50 6
51 15.08. Marija Bistrica 105 7
52 26.08. Klc-Jarče polje-Klc 40 3
53 27.08. Klc-Lipa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 8
54 29.08-.3.09. Karlovac-Vukovar 505 17
55 09.09. Biciklijada u Kamanju 65 3
56 10.09. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 50 4
57 10.09. Klc-Ogulin-Klc + biciklijada 145 3
58 22.09. Dan Europske mobilnosti 10 10
59 23.09. Klc-Vojnić-Petrovac-klc 85 5
60 24.09. Klc-Jaškovo-Zadobarje-Klc 35 4
61 30.09.-01.10. Pedale idu na more (Klc-Selce-Klc) 270 3
62 01.10. Klc-Barilović-Krnjak-Malići-Ladvenjak-Klc 50 8
63 07.10. Cetingradska osmica 45 17
64 08.10. Klc-D. Resa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 50 3
65 14.10. Klc-Hartje-Sošice-Krašić-Klc 105 8
66 15.10. Klc-G. Stative-Netretić-V. Gorica-Novigrad-G. Stative-Klc 60 5
67 21.10. Klc-Pisarovina-Zgb-Sljeme-Zgb-Pisarovina-Klc 200 3
68 22.10. Klc-Trg-Ozalj-Zadobarje-Klc 45 3
69 28.10. Klc-Skakavac-Šišljavić-Lasinja-Skakavac-Klc 80 4
70 29.10. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 45 4
71 04.11. Klc-Jaska-Samobor-Demerje-Pisarovina-Klc 145 3
72 05.11. Klc-Stative-Netretić-Pišćetke-Zadobarje-Klc 40 8